Vodnik za bolnike z diseminiranim plazmocitomom 


Vodnik za bolnike z DP je nastal v sodelovanju z enim od vodilnih slovenskih strokovnjakov s področja zdravljenja krvnih bolezni in vodilnim na področju zdravljenja diseminiranega plazmocitoma v SLO – prof. dr. Samom Zverom s KOH UKC LJ. Del vsebine pa sta prispevala še onkolog inradioterapevt z Onkološkega inštituta Ljubljana Gregor Kos, dr. med. in zdravnica družinske medicine prim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.


Prof. dr. Samo Zver v prvem delu bralcu predstavi bolezen, v drugem delu razloži, kako poteka njeno odkrivanje, v tretjemu delu podrobno predstavi podvrste in razvojne stopnje bolezni, v četrtem poglavju pa se obširno posveti predstavitvi načinov zdravljenja bolezni.

Ker je lahko eden od načinov zdravljenja tudi obsevanje, smo k sodelovanju povabili tudi onkologa radioterapevta Gregorja Kosa, dr. med., ki v petem delu predstavi zdravljenje DP z radioterapijo oz. obsevanjem.


K celostni informiranosti bolnika zagotovo doprinese tudi šesti del vodnika, v katerem družinska zdravnica prim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med. odlično opiše vlogo in pomen družinskega zdravnika v procesu odkrivanja in zdravljenja bolezni in načinu sodelovanja družinskega zdravnika in bolnika v času remisije.


Vsebino zadnjih dveh delov vodnika smo prispevali člani združenja, v katerih opišemo pomen podpore bližnjih in družbe bolniku in predstavimo aktivnosti združenja ter na različne načine ponudimo našo pomoč.


Glavnemu avtorju vodnika prof. dr. Samu Zveru, dr. med. se lepo zahvaljujemo za osebno zavzetost in hitro pripravljeno vsebino. Zahvaljujemo se tudi prim. doc. dr. Danici Rotar Pavčič, dr. med., Gregorju Kosu, dr. med. ter strokovnemu recenzentu prof. dr. Petru Černelču, dr. med., ki so se prav tako izjemno hitro odzvali povabilu k sodelovanju in dodatno doprinesli h kakovostni vsebini vodnika.


Vodnik ne bi mogli pripraviti in natisniti brez finančne podpore, zato hvala tudi farmacevtskima družbama Celgene in Janssen, ki sta poleg Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij omogočili izid vodnika.Prenesite e-vodnik za bolnike z diseminiranim plazmocitomom (External link opens in new tab or windowprenesi)Naročite vodnik po pošti

 
Ime in priimek
Telefon
Ulica in hišna številka
E-mail
Kraj
Poštna številka in pošta

Strinjam se s pogoji poslovanja
 


Naročite vodnik po telefonu

Za naročilo vodnika nas lahko tudi pokličete na tel.št. 040 240 950 ali nam pišete na e-naslov info@limfom-levkemija.org, in poslali vam ga bomo po pošti.


Za vodnike lahko povprašate tudi v specialistični ambulanti oziroma na bolniškem oddelku v UKC Ljubljana, na Onkološkem inštitutu Ljubljana, v UKC Maribor in v splošnih bolnišnicah v Celju, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Novem mestu, Izoli in Novi Gorici.
V procesu zdravljenja je zelo pomembno, da bolnik čim bolje sodeluje s svojim zdravnikom. Zato potrebuje poljudne, vendar sveže in strokovne informacije o svoji bolezni in možnostih zdravljenja. Zdravniki imajo pogosto skopo odmerjen čas za pogovor z bolniki, zato so vodniki za bolnike in druga informativna gradiva v veliko pomoč.

V Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, smo na pobudo bolnikov in v sodelovanju s slovenskimi zdravniki ter drugimi zdravstvenimi strokovnjaki pristopili k pripravi vodnikov za bolnike s posamezno diagnozo in tako že izdali vodnike za bolnike z NHL, KLL, KML, MDS in HL ter knjižico Nevtropenija, ki govori o nevtropeniji, ki pogosta neželena spremljevalka zdravljenja s kemoterapijo in daje nasvete, kako jo prepoznati in zdraviti.

Vodnike za bolnike so poleg bolnikov in svojcev dobro sprejeli tudi zdravniki specialisti ter zdravniki družinske medicine. Je odlično dopolnilo in pomoč pri pogovoru z bolniki. Poudariti pa moramo, da te knjižice ne morejo in ne smejo nadomestiti pogovora z zdravnikom!