Vodnik - Hodgkinov limfom

Vodnik za bolnike s Hodgkinovim limfomom je prva publikacija, ki jo je Združenje bolnikov L&L izdalo skupaj z Onkološkim inštitutom Ljubljana, da bi bolnike in njihove svojce čim bolj celovito informirali o najnovejših spoznanjih o Hodgkinovem limfomu (HL).
Prepričani smo namreč, da pridobljeno znanje opolnomoči bolnika in njegove bližnje, da lahko še bolj dejavno sodelujejo v procesu zdravljenja, okrevanja in življenja po ozdravitvi, saj je prognoza Hodgkinovega limfoma dobra. Večina bolnikov, to je v povprečju kar 75%, ob ustreznem zdravljenju ozdravi.

HL je rak limfatičnega sistema. Limfomi nastanejo zaradi nenadzorovanega razmnoževanja limfatičnih celic. Večje tveganje za razvoj bolezni imajo bližnji sorodniki zbolelih za HL,  sicer pa kot za vse limfome tudi za Hodgkinovega velja, da je izpostavljenost pesticidom pomemben dejavnik tveganja za razvoj bolezni. Hodgkinov limfom je sicer precej redkejši od Ne-hodgkinovega in  predstavlja le 10 % limfomov oziroma 0,6 % vseh rakavih obolenj.

V vodnik so vključene bogate strokovne izkušnje slovenskih strokovnjakov s področja onkologije, hematologije, ginekologije, psihologije in zdravstvene nege. Avtorica vodnika izr. prof. dr. Barbara Jezeršek Novaković,  spec. internistka in predstojnica Sektorja internistične onkologije ter vodja tima za maligne limfome, OI  Ljubljana v osrednjem delu vodnika pojasnjuje pojav bolezni, odkrivanje HL in zdravljenje ter novosti pri zdravljenju odpornih in ponovljenih HL.
Prof. dr. Samo Zver, spec. internist s Kliničnega oddelka za hematologijo,  UKC Ljubljana  predstavlja presaditev krvotvornih matičnih celic, kot enega izmed nadaljevalnih načinov zdravljenja HL.
Poglavje o preprečevanju, odkrivanju in nadzorovanju neželenih učinkov kemoterapije in praktične ukrepe sta prispevali diplomirani medicinski sestri Metka Zajc in Aleksandra Grbič z OI Ljubljana.
Na pomen zavedanja dobre psihološke podpore bolniku in njegovim svojcem v vodniku opozarja psihologinja Andreja Cirila Škufca Smrdel z Oddelka  za psihoonkologijo, OI Ljubljana.
Prof. dr. Eda Bokal Vrtačnik, spec. gin. in porodništva in predstojnica Kliničnega oddelka za reprodukcijo Ginekološke klinike, UKC Ljubljana in Vesna Šalamun, spec. gin. in porodništva osvetlita  možnosti ohranitve plodnosti onkoloških bolnikov, prim. Mag. Vida Stržinar, spec. gin. in porodništva z OI Ljubljana pa predstavi nadomestno hormonsko zdravljenje za bolnice s prezgodnjo menopavzo.
Avtorica poglavja o poznih  posledicah zdravljenja limfomov je asist. dr. Lorna Zadravec Zaletel, spec. onkologije in radioterapije z OI Ljubljana.

Obširen in upamo tudi koristen vodnik je s svojo osebno izkušnjo z boleznijo dragoceno zaokrožil naš član Matej Pečovnik.  Pri nastajanju vodnika smo sodelovali tudi drugi člani Združenja L&L, ki smo vsebino pregledali,  da bi bila le ta čim bolj razumljiva in pisana na kožo vam in vašim bližnjim.Prenesite e-vodnik za bolnike s Hodgkinovim limfomom (External link opens in new tab or windowprenesi)Naročite vodnik po pošti

 
Ime in priimek
Telefon
E-mail
Ulica in hišna številka
Kraj
Poštna številka in pošta

Strinjam se s pogoji poslovanja
 


Naročite vodnik po telefonu

Za naročilo vodnika nas lahko tudi pokličete na tel.št. 040 240 950 ali nam pišete na e-naslov info@limfom-levkemija.org, in poslali vam ga bomo po pošti.


Za vodnike lahko povprašate tudi v specialistični ambulanti oziroma na bolniškem oddelku v UKC Ljubljana, na Onkološkem inštitutu Ljubljana, v UKC Maribor in v splošnih bolnišnicah v Celju, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Novem mestu, Izoli in Novi Gorici.
V procesu zdravljenja je zelo pomembno, da bolnik čim bolje sodeluje s svojim zdravnikom. Zato potrebuje poljudne, vendar sveže in strokovne informacije o svoji bolezni in možnostih zdravljenja. Zdravniki imajo pogosto skopo odmerjen čas za pogovor z bolniki, zato so vodniki za bolnike in druga informativna gradiva v veliko pomoč.

V Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, smo na pobudo bolnikov in v sodelovanju s slovenskimi zdravniki ter drugimi zdravstvenimi strokovnjaki pristopili k pripravi vodnikov za bolnike s posamezno diagnozo in tako že izdali vodnike za bolnike z NHL, KLL, KML, MDS in HL ter knjižico Nevtropenija, ki govori o nevtropeniji, ki pogosta neželena spremljevalka zdravljenja s kemoterapijo in daje nasvete, kako jo prepoznati in zdraviti.

Vodnike za bolnike so poleg bolnikov in svojcev dobro sprejeli tudi zdravniki specialisti ter zdravniki družinske medicine. Je odlično dopolnilo in pomoč pri pogovoru z bolniki. Poudariti pa moramo, da te knjižice ne morejo in ne smejo nadomestiti pogovora z zdravnikom!