Zdravljenje


Možnosti zdravljenja bolnikov s KML so različne in včasih izbira zdravljenja ni preprosta.

Zdravnik se odloča med naslednjimi oblikami zdravljenja:

  • Kontrola bolezni brez ozdravitve z uporabo tarčnih zdravil, zaviralcev tirozinske kinaze
  • Potencialna ozdravitev z alogenično presaditvijo krvotvornih matičnih celic
  • Paliativno zdravljenje z citostatiki.


Dejavniki, ki vplivajo na odločitev o izbiri zdravljenja, so:

  • obdobje KML ob odkritju bolezni oziroma v času odločanja o
  • uvedbi ali spremembi zdravljenja; ali je na razpolago darovalec
  • krvotvornih matičnih celic za presaditev; starost bolnika;
  • bolnikove pridružene bolezni (ob KML), ki lahko vplivajo na
  • odločitev o presaditvi krvotvornih matičnih celic; odziv na
  • zdravljenje z zaviralci tirozinske kinaze.

Tarčna zdravila predstavljajo povsem nov način zdravljenja rakavih obolenj. To so zdravila, ki delujejo

točno na mesta genetske okvare.

Zaviralci tirozinske kinaze so tarčna zdravila za zdravljenje KML. Zdravijo tako, da zaustavljajo nastanek

beljakovine s posebno aktivnostjo (tirozinske kinaze), ki sproži KML. Tako ustavijo čezmerno celično rast. Zaenkrat bolnika ne morejo ozdraviti bolezni KML, omogočajo padolgoletno kontrolo bolezni pri večini bolnikov. Z njimi se zdravi večina novoodkritih bolnikov s KML.

Spremljanje bolezni - Kakšen je moj PCR? 

External link opens in new tab or window
External link opens in new tab or windowZa prenos knjižice kliknite tukaj


ZAKAJ je spremljati PCR pomembno in kaj PCR sploh pove - si oglejte v predstavitvi oz. razlagi asist. dr. Tadeja Pajiča, spec. med. biokem:

External link opens in new tab or windowExternal link opens in new tab or windowZa prenos kliknite tukaj

Mejniki pri zdravljenju KML:External link opens in new tab or window

External link opens in new tab or windowZa prenos kliknite tukaj
Zapisujmo si izvide zdravljenja:External link opens in new tab or window


External link opens in new tab or windowZa prenos kliknite tukaj